В последното писмо-отговор на синдиците на КТБ АД,  от 22 декември 2016 г. за пореден път се „отчитат“ върховите им постижения. Нито дума за разходите, които са направили. Този път отговарят на въпрос зададен от народния представител г-жа Десислава Атанасова от ПГ на ПП ГЕРБ.

Коментарът ни за евтиния PR и дамата е излишен…

desislava-atanasova

Само 320 хил. лв. приходи за КТБ през ноември

Източник: БАНКЕР

Месечните постъпления, прибрани от синдиците на Корпоративна банка от вземанията й по отпуснати кредити, си остават незначителни. През ноември от фирми длъжници синдиците и техният екип са успели да върнат около 252 хил. лв., а от граждани – малко повече от 47 хил. лева.

Има и приходи от продажбата на търгувани на борсата ценни книжа – за около 8.7 хил. лв., и приходи от други източници за близо 11.5 хил. лева. Сумите изглеждат наистина незначителни на общия фон на масата на несъстоятелността, която трябва да се събере – както е известно, става дума за милиарди левове дадени кредити. Друг е въпросът че една много малка част от тях може да бъде събрана. Но дори ако предположим, че има реален шанс да бъде осребрен 10% от кредитния портфейл на банката, все пак тези 10% се равняват на стотици милиони левове.

Истината е, че както можеше да се очаква, събирането на дадените от КТБ кредити е доста неблагодарно занимание, свързано с огромни усилия и с нищожни малки шансове за успех. А и разходите за самото събиране не са малко. Синдиците са завели стотици съдебни дела – за принудително изпълнение, за несъстоятелност на длъжници, за разваляне на прихващания, и воденето им изисква разходи за адвокати, а при неуспешен изход и за покриване на съдебните разноски. Те също съвсем не са малко. Не бива да се забравя че таксата в много от случаите е 4% от интереса. Лесно може да се изчисли при загуба на дело за 10 млн. лв. за колко пари са само съдебните разноски. А при КТБ такива дела не са едно и две, а много повече.

Вижте какви са разходите на синдиците:

СИНДИЦТЕ НА КТБ АД ОТЧИТАТ, ЧЕ СА ПОХАРЧИЛИ 70 % ОТ СЪБРАНИТЕ ПАРИ 
Въпрос към Миленков и Горанов: КЪДЕ ПОХАРЧИХА НАД 120 МЛН. ЛЕВА СИНДИЦИТЕ НА КТБ АД
Advertisements